Regulamin

Nicole Paula Kokoszka
adres: Aleksandrów Łódzki, ul. 11 Listopada 5/a
NIP: 7322208856

 1. Postanowienia Ogólne
  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej CocoFit.
  • Strona oferuje usługi związane z treningiem personalnym i dietetyką, prowadzone przez certyfikowanego trenera personalnego.
 2. Usługi Oferowane
  • Strona umożliwia zakup planów treningowych oraz dietetycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników.
  • Wszystkie plany są tworzone przez certyfikowanego trenera personalnego.
 3. Płatności i Zwroty
  • Płatności za usługi są realizowane za pośrednictwem bezpiecznych metod płatności online.
 4. Reklamacje
  • Użytkoniwk może złożyć reklamację w formie drogi elektronicznej na adres e-mail: cocofit.office@gmail.com
  • Użytkownik powinien złożyć reklamację w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
  • Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie oraz wskazane okoliczności będące podstawą do reklamacji.
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji i odpowiedź na nią wysłana na adres e-mail, za pośrednictwem którego użytkownik wysłał reklamację.
 5. Ochrona Danych Osobowych
  • Strona przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych.
  • Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie są udostępniane osobom trzecim.
 6. Ograniczenia Odpowiedzialności
  • Trener personalny nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania planów treningowych i dietetycznych bez konsultacji z lekarzem.
  • Strona nie jest odpowiedzialna za szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania treningów i diet.
 7. Postanowienia Końcowe
  • Strona zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  • Wszelkie spory wynikające z korzystania ze strony będą rozstrzygane przez właściwe organy sądowe.